Raus στους γερμανούς (με το χέρι απλωμένο)

10500436_588670611249337_801876968885895417_n

Πολύ μελάνι χύθηκε για το “ερωτηματολόγιο Φούχτελ” (εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της “ελληνογερμανικής συνέλευσης” για την αναπτυξιακή συνεργασία, υφυπουργός Εργασίας), το οποίο απεστάλη στα νέα αυτοδιοικητικά σχήματα με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους.
Μια κίνηση αναμενόμενη (για όσους ασχολούνται με τις ευρωπαϊκές “μεθόδους” και γνωρίζουν τα κολλήματα των γερμανών με τη μεθοδικότητα, καταγραφή, απογραφή – “φακέλωμα” κατ’ άλλους) με στόχο την οργάνωση και το συντονισμό των φορέων για την αρτιότερη προσέλκυση των όποιων επενδύσεων, αντιμετωπίζεται από όσους ψαρεύουν στα νερά του μοδάτου αντιγερμανισμού ως ισοδύναμο κήρυξης ιερού πολέμου. Αναμενόμενες οι αυτοματοποιημένες αντιδράσεις κομμάτων και συνδικαλιστών: “επιχείρηση υφαρπαγής στοιχείων σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων” χαρακτηρίστηκε από την παρέα Μπαλασόπουλου το ερωτηματολόγιο. Σ’ αυτό το μοτίβο γράφονται καθημερινώς αντίστοιχου κάλλους χοντράδες απ’ όσους διατείνονται ότι έχουν τις λύσεις στο τσεπάκι τους. Λεπτομέρεια αν το έχει διαβάσει κανείς κι έχει μπει στην ουσία του πράγματος.
Το ερωτηματολόγιο προφανώς δεν θα απαντηθεί ποτέ. Θα περάσει στην ιστορία ως πρόκληση και απόπειρα λεηλασίας της πατρίδας από τους γερμανούς. Θα συνεχίσουμε έτσι, χωρίς λύσεις, χωρίς συντονισμό, πλάνο, συναίνεση και δική μας πρωτοβουλία για εγχώρια ερωτηματολόγια. Ούτε καν πτωχοί πλην τίμιοι, αλλά με δανεικά και…αντίσταση. Η απόρριψη του τευτονικού ερωτηματολογίου θα χαιρετισθεί ως το νέο μεγαλειώδες “όχι” και αλληλοσυγχαιρόμενοι θα παρακολουθούμε μέσα στον ατάραχο βουκολικό ρομαντισμό μας την πατρίδα μας να καίγεται. Τουλάχιστον από χέρι ελληνικό, όχι βαρβαρικό.

Ιδού το “απαράδεκτο” ερωτηματολόγιο Φούχτελ, για να ξέρουμε για τι μιλάμε…

1 Δήμος
Όνομα:
Νομός: Πόσους κάτοικους περιλαμβάνει ο δήμος σας;:
Περιφέρεια: Υπάρχει αδελφοποίηση με δήμους του εξωτερικού;

2 ‘Άτομα επικοινωνίας για τον δήμο
Όνομα:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Αρμοδιότητα:
Γνώση ξένων γλωσσών

3 Ταυτοποίηση
Ποιος όρος αφορά το δήμο σας; Αγροτικός δήμος/Βιομηχανική περιοχή/Ορεινός δήμος/Τουριστικός δήμος / βιομηχανική πόλη /Πόλη /άλλο
Τι το ιδιαίτερο / μοναδικό υπάρχει στην περιοχή σας; Πλεονεκτήματα/δυναμικό της περιοχής
Τι σύλλογοι υπάρχουν στην περιοχή; Π.χ. γεωργικές ενώσεις / εθελοντική Πυροσβεστική / βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις / πολιτιστικοί σύλλογοι/ πολιτικοί σύλλογοι / σύλλογοι αναψυχής και αθλητισμού / Ελληνο-Γερμανικοί πολιτιστικοί σύλλογοι / άλλα
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

4 Θέματα / προτεραιότητες συνεργασίας
Θέμα: ¨ Διαχείριση Αποβλήτων¨ Ενέργεια και Περιβάλλον¨ Χρηματοδότηση¨ Δημοτική Συνεργασία¨ Διοίκηση

¨ Υγεία/Κοινωνία¨ Νεολαία¨ Πολιτισμός/Μουσική/¨ ΜΜΕ¨ Γεωργία
¨ Διαχείριση Επιχειρηματίας

¨ Επαγγελματική κατάρτιση/συνεχιζόμενη εκπαίδευση

¨ Αθλητισμός¨ Τουρισμός¨ Νερό¨ Κοινωνία των Πολιτών¨ Διάφορα

5 Σχέσεις συνεργασίας με άλλους Δήμους στην Ελλάδα και του εξωτερικού / εταιρίες
Σχέσεις εταίρων:
Κατηγορία: Π.χ. γενική διοίκηση /κοινωνική πρόνοια/κοινωνική πρόνοια / υγεία/ δημόσια ασφάλεια / πολιτικού μηχανισμού / Αποχέτευση / Υπόνομος / διάθεση αποβλήτων / επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας/ ενέργεια/ πυροσβεστική / περιβαλλοντική / μέσα μαζικής μεταφοράς / σχολείο/ Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός / Διάφορα
Προγράμματα:

6 Εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με το δήμο και μπορούν να εξυπηρετήσουν τον ελληνογερμανικό διάλογο
Όνομα:
Επαφή:
Ειδικότητα:
Καθήκον / Εφαρμογές:

7 Σχέσεις του δήμου με υποστηρικτές δομές όπως ελληνογερμανικούς συλλόγους κτλ
Ενδιαφερόμενοι σύλλογοι:
Επαφή:
Ειδικότητα:
Πεδίο συνεργασίας:

8 Θέματα συνεργασίας με γερμανικό δήμο/φορείς/κτλ

….

9 Συνημμένα – Σχετικά έγγραφα
Παρουσίαση του δήμουενδιαφέρονταΔιάφορα

Το β” μέρος του ερωτηματολογίου:

ΔΗΜΟΣ _______________________

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έκταση (τ.χμ.):
Γεωγραφικός Χαρακτήρας:
Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:
0-5: 40-54:
6-14: 55-64:
15-24: 65-79:
25-39: 80 ετών και άνω:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ.& ΒΙΟ.ΠΑ.)
ΥΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΓΙΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΑ (π.χ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ κτλ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Φυσικοί Πόροι
Χλωρίδα & Πανίδα
Περιγραφή:
Υψόμετρο, Ορεινοί Όγκοι & Κλίσεις εδάφους
Περιγραφή:
Προστατευμένες Περιοχές, Δάση, Βοσκότοποι, Βιότοποι, Ακτές, Ακατοίκητα/Κατοικημένα Νησιά
Περιγραφή:
Ορυκτοί Πόροι
Περιγραφή:

Προβλήματα Ρύπανσης Περιγραφή
1.Λατομεία

1.Μόλυνση Υπογείων Υδάτων

1.Ογκώδη Αντικείμενα

1.Μόλυνση Ατμόσφαιρας

1.….

Διαχείριση Απορριμμάτων

Α/Α
Είδος απορ/τος
Τρόπος αποκομιδής/

Προορισμός
Ποσότητα σε κιλά

1
Αστικά απορ/τα
Με μέσα του Δήμου

ΧΥΤΑ

2
Ανακυκλώσιμα υλικά

3
Μπάζα καθαρά

4
Μπαζοαπορ/τα/

5
Ογκώδη απορ/τα/

Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας (τίτλος)

α/α Τίτλος

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Απασχολούμενοι Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργοί
Σύνολο
Δημόσιες/Δημοτικές/Δημοσίου Δικαίου Υπηρεσίες
Αγροτική Δραστηριότητα
Κτηνοτροφική Δραστηριότητα
Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια
Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής
Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες
Παραγωγή Ενέργειας
Βιομηχανικές Μονάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σύνολο δομών
Περιγραφή (+ άτομα που εξυπηρετούνται)

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης
Υγεία – Πρόνοια
Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος)
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
ΚΑΠΗ
ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί
Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος)
Βοήθεια στο Σπίτι
Εθελοντικός Τομέας
Περιγραφή:
Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
Πλήθος
Σύνολο
Περιγραφή

Νηπιαγωγεία
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σχολές Γονέων
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Μουσικές Σχολές
Κέντρα Εικαστικών Τεχνών
Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Πληθυσμός
ΑμεΑ
Άστεγοι
ΡΟΜΑ
Μετανάστες (εκτός Ε.Ε.)
Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες
Υποδομές – Χώροι – Δομές
Αρχαιολογικοί Χώροι
Μουσεία
Μνημεία Σύγχρονου Πολιτισμού
Πολιτιστικά Κέντρα
Δημοτικές Βιβλιοθήκες
Φιλαρμονική
ΔΗΠΕΘΕ
Δημοτικοί Κινηματογράφων
Σχολές Χορού
Εργαστήρι Τέχνης
Ωδεία
Λοιπές Πολιτιστικές Υποδομές (εργαστήρια και ομάδες σε επιμορφωτικά και πολιτιστικά θέματα από την ΔΗ.Κ.Ε.Θ. θέατρο, σκάκι, κλπ)
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Ονομασία
Θέμα

Εκδηλώσεις
Φεστιβάλ
Καρναβάλι
Σύλλογοι (πλήθος, αντικείμενα..
Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες
Αθλητικοί Χώροι
Πλήθος Έκταση (τ.μ.)
Γήπεδα
Κλειστά Γυμναστήρια
Κολυμβητήρια
Εθνικά Στάδια
Αθλητικά Κέντρα
Λοιποί αθλητικοί Χώροι

ΠΡΟΒΛΗΜΤΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τομέας Περιγραφή

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τομέας Περιγραφή

Advertisements

About Der Landstreicher

Ιδού η αληθινή Ταϊτή, δηλαδή: πιστά πλασμένη με τη φαντασία μου. (Πολ Γκογκέν και Σαρλ Μορίς)............... Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελλοί της γης με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλλα μάτια. (Γιώργος Μακρής).............. Und wollt ihr wissen, wer ich bin, ich weiß es selber nicht, ich irre so durchs Leben hin, weiß nicht, wo ich zu Hause bin und will es wissen nicht. (Landstreicherlied, Arnold Waldwagner)...........

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: