Αθηναϊκά πάθη – επικαιρότης προ 110 ετών (2)

isadora-duncan4

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 1903 η αστική συντηρητική εφημερίς “Εστία” σκανδαλίζεται από το επερχόμενο γυμνό (αναρωτιέμαι πόσο γυμνό) σόου της αμερικανίδας καλλιτέχνιδος μις Δούγκαν. Ποια είναι η μις Δούγκαν; Η χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν, επί το ελληνικότερον της εποχής, η μητέρα του σύγχρονου χορού, γνωστή και ως “ξυπόλητη χορεύτρια”, η οποία επηρεάστηκε από την αρχαία ελληνική χορογραφία.

“Τα εισιτήρια δια τους αυριανούς χορούς της μις Δούγκαν εξηντλήθησαν μέχρις ενός. Το τοιούτον ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη, δια καμμίαν παράστασιν οιουδήποτε καλλιτέχνου παγκοσμίου φήμης. Τί δύναταί τις να συμπεράνη εκ του πρωτοφανούς αυτού γεγονότος, εάν μάλιστα ληφθή υπ’ όψιν ότι δεν διακρινόμεθα και τόσον δια την λεπτεπίλεπτον αντίληψιν του καλού εν τη Τέχνη όπως θέλουν να παραστήσουν τους χορούς της εκκεντρικής Καλιφορνέζας οι πολυάριθμοι θαυμασταί της;
Ούτε κρίσιν καμμίαν θέλομεν να φέρωμεν αλλ’ ούτε και σύγκρισιν. Δεχόμεθα μάλιστα ότι μερικαί στάσεις της Μις είνε αρκετά πλαστικαί, δια να μας κάμνουν να λησμονώμεν το γυμνόν. Δια την ιστορίαν, εν τούτοις, μόνον, θεωρήσαμεν επίκαιρον να αναφέρωμεν, ότι τοσαύτη γυμνότης, όσην μας παρουσίασεν επί σκηνής η Μις Δούγκαν, ουδέποτε, εις ουδεμίαν εποχήν επετράπη να παρουσιασθή επί σκηνής, αδιάφορον αν αι στάσεις της χορευτρίας ήσαν σεμνότεραι και προσευχομένης μοναχής”.

——————————–

Aθηναϊκά πάθη – επικαιρότης προ 110 ετών (1): Η δίκη της Μπασκλαβάνη https://derlandstreicher.wordpress.com/2013/03/12/%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF-110-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD/

About Der Landstreicher

Ιδού η αληθινή Ταϊτή, δηλαδή: πιστά πλασμένη με τη φαντασία μου. (Πολ Γκογκέν και Σαρλ Μορίς)............... Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελλοί της γης με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλλα μάτια. (Γιώργος Μακρής).............. Und wollt ihr wissen, wer ich bin, ich weiß es selber nicht, ich irre so durchs Leben hin, weiß nicht, wo ich zu Hause bin und will es wissen nicht. (Landstreicherlied, Arnold Waldwagner)...........

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: