Ανδρέας Εμπειρίκος: Ζεμφύρα ή το Μυστικόν της Πασιφάης (1945/ Εκδ. Άγρα 1998/ σελ.21-23)

εμπειρικος

Και όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, τινές εκ των θεατών, καμύοντες τους οφθαλμούς των, έβλεπον την Ζεμφύραν με διάθεσιν που ισοδυναμούσε με ενορμήσεις και αισθήματα αλγολαγνείας. “Δαμάζει λέοντες – εσκέπτοντο -, λοιπόν τι θα ημπορή να κάμη και με ημάς τούτος ο ανοικτίρμων άγγελος, τούτη η καβαλλάρισα παρθένα…
Ω πόσον ανεκλάλητα ωραία θα είναι ικανή να μας καθυποτάξη φιληδόνως, με αυτά τα χέρια της τα κρινοδάκτυλα, με αυτά τα στήθη της τα μαρμαρένια, μ’ αυτά τα σκέλια της τα δυνατά – αυτή, αυτή η εύμορφη,η σκληρή, η ανελεήμων, αφού μας μαστιγώσει μέχρις αίματος προηγουμένως, σε ένα δωμάτιο ερμητικά κλειστόν, ή, ίσως καλλίτερα ακόμη σε τούτη την χλιαρή, σε τούτη την ποτισμένη από τα ούρα των θηρίων άμμο”.
Άλλοι πάλιν την έβλεπον ως μια νεανίδα γλυκειά και απαλωτάτη να κινδυνεύη να υποστή αλληλοδιαδόχως, από την μία στιγμή στην άλλη, επίθεσιν ερωτικήν, αλλά και αιματηράν, εκ μέρους των αρρένων ζώων, και εσκέπτοντο εν εξάρσει, άλλοι συνειδητά άλλοι ασυνειδήτως, “ω νάμαστε εμείς τούτα τα τυχερά λεοντάρια!”, ενώ οι περισσότεροι εκ των θεατών αυτού του είδους, κρατώντας την αναπνοή των, εκυμαίνοντο μεταξύ των δύο άκρων της ενεργητικής και της παθητικής αλγολαγνείας.
Οι άλλοι, οι πιο πολλοί, οι αποτελούντες την μεγάλην πλειονότητα του κόσμου, εκυμαίνοντο άλλοι εδώ και άλλοι εκεί, στα κράσπεδα ή στο κέντρον του συνηθισμένου συναισθηματικού μέσου όρου, και εξ αυτών, οι πλείστοι εφαντάζοντο τους εαυτούς των σώζωντας την νεανίδα από τους γαυριώντας λέοντας, με γάμον ή άνευ γάμου εν τη συνεχεία, αλλά οπωσδήποτε με περιπέτειαν ερωτικήν πανήδονον μαζύ της, μετά το σωτήριον κατόρθωμά των.

Advertisements

About Der Landstreicher

Ιδού η αληθινή Ταϊτή, δηλαδή: πιστά πλασμένη με τη φαντασία μου. (Πολ Γκογκέν και Σαρλ Μορίς)............... Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελλοί της γης με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλλα μάτια. (Γιώργος Μακρής).............. Und wollt ihr wissen, wer ich bin, ich weiß es selber nicht, ich irre so durchs Leben hin, weiß nicht, wo ich zu Hause bin und will es wissen nicht. (Landstreicherlied, Arnold Waldwagner)...........

One response to “Ανδρέας Εμπειρίκος: Ζεμφύρα ή το Μυστικόν της Πασιφάης (1945/ Εκδ. Άγρα 1998/ σελ.21-23)”

  1. lesmontparnos says :

    ” Ωστε έτσι λοιπόν ! Δεν ήτο ( το θήλυ ) πλάσμα τυραννούμενον υπό την κραταιάν
    κ διεισδυτικήν ισχύν του ανδρός, αλλά πλάσμα συμμετέχον δια της δράσεως του αρσενικού
    εις την δημιουργίαν κ την μοιρασιά της υπέρτατης ηδονής, αφ ής στιγμής εδέχετο
    τον ιδικόν της ρόλον “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: