ΕΚΘΕΣΗ Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα 28/1-1/2-2013

Ο Επίτροπος καλεί τις ελληνικές αρχές να βρίσκονται σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση και να
χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να καταπολεμήσουν κάθε μορφή ομιλίας και
εγκλήματος μίσους και να δώσουν ένα τέλος στην ατιμωρησία αυτών των ποινικών αδικημάτων.
Η διεθνής νομοθεσία, ειδικά η Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών
Διακρίσεων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχουν επικυρωθεί
και έχουν υπερνομοθετική ισχύ στην Ελλάδα, κάνουν δυνατή την επιβολή αποτρεπτικών,
ποινικών και άλλων κυρώσεων και περιορισμών στις δραστηριότητες ατόμων που υποστηρίζουν
και εμπλέκονται σε υποθέσεις ρατσιστικών και άλλων εγκλημάτων μίσους. Το ίδιο ισχύει και για
τέτοιου είδους δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων και κομμάτων όπως η
νεοναζιστική “Χρυσή Αυγή”, στις οποίες είναι δυνατό να επιβληθούν αποτελεσματικές κυρώσεις ή
απαγόρευση, εάν χρειάζεται. Η ελληνική νομοθεσία, παρόλο που δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς
ή δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ως τώρα, έχει τη δυνατότητα να καταστείλει και να αποτρέψει
εκδηλώσεις ρατσιστικών και άλλων μορφών διάκρισης από άτομα και πολιτικές οργανώσεις”.

83118-15888971

Ολόκληρη η έκθεση στα ελληνικά:

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2270806&SecMode=1&DocId=2004246&Usage=2

About Der Landstreicher

Ιδού η αληθινή Ταϊτή, δηλαδή: πιστά πλασμένη με τη φαντασία μου. (Πολ Γκογκέν και Σαρλ Μορίς)............... Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελλοί της γης με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλλα μάτια. (Γιώργος Μακρής).............. Und wollt ihr wissen, wer ich bin, ich weiß es selber nicht, ich irre so durchs Leben hin, weiß nicht, wo ich zu Hause bin und will es wissen nicht. (Landstreicherlied, Arnold Waldwagner)...........

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: