Αθηναϊκά πάθη – επικαιρότης προ 110 ετών

Ως retromaniac δεν έχω καλύτερη στήλη από το οπισθόφυλλο της εξαιρετικά σοβαρής εφημερίδος “Εστία”. Η ρουμπρίκα στην αριστερή στήλη φέρει το νοσταλγικό τίτλο “Προ 110 ετών” και είναι προδήλως ανωτέρα της αντιστοίχου στήλης της “Καθημερινής” (“49 χρόνια πριν”, 2η σελίδα). Ολοκληρώνοντας την επισκόπηση του τύπου, αφήνω πάντα το καλύτερο για το τέλος. Ας δούμε λοιπόν τι απασχολούσε τον αθηναϊκό τύπο προ 110ετίας, την Τετάρτη 12 Μαρτίου 1903. Τα μνημόνια; Το ΤΑΙΠΕΔ; Ο Δελλατόλας; Ο Τόμσεν; Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων; Μα όχι: “Η δίκη της Μπασκλαβάνη”, ένα κοινωνικό θέμα που παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον το αναγνωστικό κοινό της Εστίας το 1902….

Old Athens 02

Αντιγράφω:

“Δικάζεται ενώπιον του κακουργοδικείου η 18ετις Όλγα Μπασκλαβάνη επί απόπειρα φόνου κατά του Ι. Χατζηγιάννη γενομένη εν τη πλατεία του Συντάγματος της 3ην Οκτωβρίου παρελθόντος έτους. Κατά το παραπεμπτικόν βούλευμα του Συμβουλίου των Πρωτοδικών το έγκλημα έλαβε χώραν υπό τας εξής περιστάσεις.
Ο Ι. Χατζηγιάννης προ 5ετίας σχετισθείς μετά της οικογενείας της κόρης συνήψε μετ’ αυτής ερωτικάς σχέσεις υποσχεθείς γάμον.
Δεν παρήλθεν όμως καιρός και μεταβάς εις Άργος ήλθεν εις διαπραγματεύσεις συνοικεσίου μετά τινος κόρης καλής εκεί οικογενείας. Τούτο μαθούσα η Μπασκλαβάνου μετέβη εκεί και δια τρίτων προσεπάθησε να ματαιώση το συνοικέσιον και επανήλθε πάλιν εις Αθήνας προς συνάντησιν του Χατζηγιάννη όστις εν των μεταξύ είχεν επανέλθει εξ Άργους.
Εδώ ο Χατζηγιάννης έδωσε πάλιν όρκους πίστεως εις την Μπασκλαβάνη, την οποίαν κατά την εποχήν αυτήν ακριβώς ηπάτησεν υποσχεθείς ότι ευθύς ως θα συνεβιβάζετο μετά της οικογενείας του θα την ενυμφεύετο.
Τούτο δεν τον ημπόδισε όμως να εξακολουθήση τας διαπραγματεύσεις άλλου συνοικεσίου, τουθ’ όπερ μαθούσα η κόρη απεπειράθη ν’ αυτοκτονήση. Τρεις δε ημέρας μετά την απόπειραν συναντήσασα τον Χατζηγιάννη εν τη πλατεία του Συντάγματος επυροβόλησε κατ’ αυτού εκ των όπισθεν τραυματίσασα αυτόν”.

Οι όποιες συγκρίσεις με την εποχή μας είναι ατυχείς.
Η Αθήνα προ 110ετίας ήταν ένα μεγάλο χωριό. Πήγαινες για καφεδάκι στο Σύνταγμα και δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλυτώσεις από αρματωμένες ατιμασμένες κορασίδες. Σήμερα δεν υπάρχει φράγκο ούτε για μετάβαση στο Άργος.

About Der Landstreicher

Ιδού η αληθινή Ταϊτή, δηλαδή: πιστά πλασμένη με τη φαντασία μου. (Πολ Γκογκέν και Σαρλ Μορίς)............... Είμαστε εμείς οι ονειροπαρμένοι τρελλοί της γης με τη φλογισμένη καρδιά και τα έξαλλα μάτια. (Γιώργος Μακρής).............. Und wollt ihr wissen, wer ich bin, ich weiß es selber nicht, ich irre so durchs Leben hin, weiß nicht, wo ich zu Hause bin und will es wissen nicht. (Landstreicherlied, Arnold Waldwagner)...........

One response to “Αθηναϊκά πάθη – επικαιρότης προ 110 ετών”

  1. Άκης says :

    Ούτε στο Κορωπί δεν θα πήγαινε σήμερα για γαμβρός ο Χατζηγιάννης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: